Giới thiệu bạn bè icon

The Hive Villa

Giới thiệu bạn bè

GIỚI THIỆU NGAY

Phần thưởng

Một thành viên đăng ký thành công lên đến 300,000 VND
Văn phòng 2-4 người, đăng ký thành công lên đến 1,000,000 VND
Văn phòng 5-15 người đăng ký thành công lên đến 2,000,000 VND
Văn phòng 16-40 người đăng ký thành công lên đến 4,000,000 VND

*Để nhận được phần thưởng cao nhất, mỗi trường hợp đăng ký thành công với hợp đồng thuê 12 tháng.

Gửi lời giới thiệu icon

the Hive Villa

Gửi lời giới thiệu

  • Thông tin của bạn

  • Thông tin người được giới thiệu

  • Gói thành viên

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP icon

GIỚI THIỆU BẠN BÈ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Điều khoản & Điều kiện icon

Điều khoản & Điều kiện

Tất cả các cá nhân là thành viên, cựu thành viên hoặc không là thành viên của the Hive đều có thế tham gia Giới thiệu bạn bè. Để được công nhận hợp lệ, người giới thiệu cần phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký trước khi người được giới thiệu tham quan không gian của the Hive.
Trong trường hợp người giới thiệu hiện đang là thành viên của the Hive, bạn sẽ không được giới thiệu bạn đồng nghiệp cùng công ty đến sử dụng dịch vụ tại cùng chi nhánh mà bạn đang là thành viên. Bạn có thể giới thiệu đến một chi nhánh khác của the Hive.
Trong trường hợp hai người giới thiệu cùng một khách hàng đến the Hive, người nào hoàn tất điền mẫu đăng ký trước sẽ được tính hợp lệ để nhận thưởng.
Một tháng sau khi khách hàng đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ the Hive thành công, người giới thiệu sẽ được nhận thưởng dưới hình thức chuyển khoản cá nhân từ the Hive. Mức thưởng tối đa là 4,000,000 VND cho một khách hàng thành công.

Refer Now